Virtute Naturae

Condicions de venda

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives de l’empresa.

Denominació social:
Helena Ribot Chia
Número d’identificació fiscal: 40.517.888F
Domicili social: Salvetat, 4 – 17133 Parlavà
Correu electrònic: comercial@viertutenaturae.com
Telèfons: 872 993 350 – 655 877 315

R.G.S.E.A.A. 21.033773 /GI
RSIPAC: 21.11453 / CAT

Garantia

Tots els nostres articles tenen una garantia de devolució de 15 dies, a partir de la data de recepció de la comanda. Per a poder beneficiar-se d’aquesta garantia s’haurà de conservar l’embalatge en perfecte estat i l’albarà de compra de l’article, així com abonar les despeses de transport de devolució.

RECEPCIÓ DE MERCADERIA EN MAL ESTAT

Una vegada lliurada has de revisar que estigui en perfecte estat.

És de vital importància, en el moment de la recepció de la comanda, cerciorar-se que la mercaderia ha arribat conforme als criteris de qualitat establerts. De no ser així, és imprescindible que la reclamació es realitzi en un termini màxim de 7 dies, posant-se en contacte amb nosaltres en la següent direcció d’email: comercial@virtutenaturae.com o al telèfon 655 877 315

CONFIDENCIALITAT

Les dades facilitades per vostè en emplenar la seva fitxa d’usuari NO se cediran mai a terceres persones, així com tampoc s’usaran les seves dades per a enviar-li e-mails publicitaris ni correu convencional al seu domicili amb el mateix objectiu.

Les seves dades són usades exclusivament com a mitjà de contacte per a enviar-li les comandes que faci, i podrà donar-los de baixa de la base de dades com a Vostè ho decideixi..

Per tant Virtute Naturae no guarda cap mena d’informació financera dels seus clients